Veel extra documentatie nodig door invoering AVG. Hoe gaat u daar goed mee om?

Veel extra documentatie nodig door invoering AVG. Hoe gaat u daar goed mee om?

De nieuwe AVG wet brengt extra documentatie met zich mee die door meerdere medewerkers en personen moeten worden opgesteld. Daarom is het verstandig een DMS (Document Management Systeem) in te richten waarin alle documenten automatisch op een gestructureerde manier worden opgeslagen zodat ze altijd terug te vinden zijn.

Het produceren van de documenten is niet altijd even eenvoudig. Vaak zijn er meerdere medewerkers en/of afdelingen bij betrokken. Ook wordt de informatie vaak automatisch uit systemen gehaald. De AVG vereist dat u precies vastlegt welke informatie zich in welk systeem bevindt. Het mooie van 'Helpje' is dat alles al is gestructureerd en een samenhang in relatie tot elkaar kan worden gemaakt. Dit maarkt 'Helpje' ideaal, veilig en gebruiksvriendelijk.